کنسرو ماهی تون گالکسی در روغن گیاهی

جدول ارزش غذایی

انرژی : ۱۳۷ کیلوکالری
  • قند : ۰ گرم
  • چربی : 15/3 گرم
  • نمک : 0/73 گرم
  • اسیدهای چرب ترانس : 0/07 گرم

محتوی ماهی تون (گیدر یاهوور) در تکه های در شت به رنگ روشن81%، روغن مایع گیاهی 17/5%، نمک تصفیه شده 1/5% وزن آبکش کمینه72%

  • وزن خالص : 180 گــــرم
  • شماره استاندارد : 6722356901